InFAcTo

Dutch cooking workshop   day 1

 Dutch cooking workshop day 1

Cooking workshop by Kati Koskinen and Jari Einiö. Toidu pakkumine kui terviklik kontseptsioon. Kohalik tooraine ja toidu õpitoad. Pildid: Taavi Tuisk

Dutch cooking workshop   day 2

 Dutch cooking workshop day 2

Toidu pakkumine kui terviklik kontseptsioon. Hollandi köögi näide. Koolituse viisid läbi Kati Koskinen ja Jari Einiö Hollandist. Pildid: Taavi Tuisk