CompoHub

Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekt CompoHub, mille eesmärk on Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhis luua komposiitmaterjalide valmistaja/laminaatori kutsestandard ja õppekava. Välispartnerid toetuvad selles töös Kuressaare Ametikooli õpetajate kogemusele väikelaevaehituse valdkonnas. 2-aastase projekti lõpuks valmib e-õppematerjal, mis võimaldab ka meie õppijail teoreetilised teadmised omandada iseseisvalt. Projekti peapartner on Ljubljana Ülikooli Innovatsiooni- ja Arenguinstituut.
Komposiitmaterjali valmistamise koolitus

 Komposiitmaterjali valmistamise koolitus

21.-24. märtsil Kuressaare Ametikooli Tehnoloogiamajakas.