Kokakursuse lõpetamine 2016

20. aprillil lõppes koostöös Töötukassaga läbi viidud kokakursus, mille lõpulõunale olid kutsutud kõik õpetajad, kes kursuse läbiviimisele kaasa aitasid.