Ajutine arvutiklass vanas raamatukogu ruumis

Messi kolitud raamatukogu asemele toodi 2016. a aprillis Upa õppehoonest ajutiselt üle sülearvutitel põhinev arvutiklass. Ruumist kujundatakse õppimist soodustav ruum. Uut ruumilahendust töötame välja ettevõtluse ja arvuti õppesuuna eestvedamisel.