upa õppehoone rek

Projekti tegevuste lühikirjeldus: * Asendatakse hoone olemasolev eterniidist katusekate tänapäevase, terasplekist katusekattega koos vajalike katusetarvikute paigaldamisega. * Soojustatakse tervikuna hoone pööning koos olemasolevate käiguteede tõstmisega. * Rekonstrueeritakse täielikult hoone küttesüsteem ja soojaveevarustus. * Korrastatakse olemasolevat külmaveesüsteemi, asendatakse amortiseerunud sanitaartehnika. * Teostatakse elektrisüsteemi osaline rekonstrueerimine. * Teostatakse õppekompleksi uue serveriruumi ehitus koos jahutussüsteemi paigaldamisega, rekonstrueeritakse osaliselt olemasolev arvutivõrk. * Ehitatakse õpilaskodu tubade san.sõlmedesse väljatõmbeventilatsioon ja paigaldatakse elektriline põrandaküttesüsteem. * Paigaldatakse õpilaskodu tubadele ja evakuatsiooniteedele nõuetekohased tuletõkkeuksed. * Asendatakse osaliselt ruumide amortiseerunud puitaknad plastakendega. * Vahetatakse välja klassiruumide uksed, teostatakse hoonesiseseid remonttöid. * Teostatakse hoones küttesüsteemi rekonstrueerimisega kaasnevad taastusviimistlustööd. * Paigaldatakse hoonesse invatõstuk. * Rekonstrueeritakse õppehoone ja katlamaja vaheline, amortiseerunud küttetrass. * Teostatakse hooneväliseid heakorratöid, korrastatakse olemasolevat ja rajatakse uus kivisillutisega kõnnitee õppehoone peasissepääsu ja bussipeatuse vahele. * Soetatakse õppehoone koridoridesse puhkemööbel, uuendatakse õppeklasside ja õpetajate tööruumide sisustust.