Koolimaja akende vahetus 2015

Projekti eesmärk oli koolimaja välisuste ning II ja III korruse amortiseerunud avatäidete vahetus (72 akent + 3 ust). Projekti raames teostatud tööd olid hädavajalikud ning olnud kooli jaoks aktuaalsed juba aastaid. Projekti realiseerimisel saavutatav hoone sisekliima paranemine annab edaspidi võimaluse kõikide õppekompleksi hoonete/ruumide paindlikumaks, kuid efektiivsemaks majandamiseks ning loob õppuritele ja töötajatele ühtlasema, nõuetele vastava töö- ja õpikeskkonna. Projekti tulemusel väheneb soojakadude arvel tervikuna hoone küttekulu, kuid samas tõuseb ruumide sisetemperatuur. Projekti efektiivsuse näitajana tõuseb õppurite ja õpetajate töövõime ja seeläbi ka motivatsioon, mis omakorda mõjutab otseselt õppetöö tulemuslikkust ning ruumide kasutajate hinnangut töökeskkonnale. Ökoloogilises mõttes aitas akende vahetus kaasa atmosfääri eralduva CO2 vähenemisele, mis omakorda tähendab tänases maailmas, kus keskkonna säästmine on elementaarne, ka ruumide kasutajates rohelisema mõtteviisi juurutamist. http://www.ametikool.ee/projektid/erf/67-koolist/projektid/2007-2013/1149-koolimaja-akende-vahetus