Tekstiilitöö kokkuvõttev hindamine. Pildid Hans Heiki Metsamaa 14.06.19