Praktilise õppe koolitus tehnoloogia õppesuunas 28.02.18